Month: January 2020

Mae’r Royal Victoria y Goriad Gwyrdd

Mae’r Royal Victoria yn falch iawn o dderbyn gwobr ryngwladol fawreddog y Goriad Gwyrdd/Green Key.  Dyfernir yr achrediad amgylcheddol hwn i sefydliadau am wneud ymdrechion i redeg busnesau mwy cynaliadwy, gydag ynni, dŵr, gwastraff, gweithgareddau gwyrdd ac ymgysylltu â gwesteion yn feysydd o ffocws penodol. Dywedodd Ann Owen, Dirprwy Reolwr Cyffredinol: “Rydym wrth ein boddau… Read more »

Royal Victoria receives the Green Key Award

The Royal Victoria is delighted to receive the prestigious international award, the Goriad Gwyrdd / Green Key. This coveted environmental accreditation is awarded to organisations for making efforts to run more sustainable businesses, with energy, water, waste, green activities and guest engagement being areas of particular focus. Ann Owen, Deputy General Manager, said: “We’re delighted with… Read more »