Month: May 2019

North Wales in a weekend: history

Well-connected and easily accessible from across the UK and beyond, North Wales is the ideal place for a weekend getaway to explore the spectacular landscapes, escape everyday stresses and head out on an adventure. History buffs will be in their element here, with myriad castles, forts, ruins, stately homes and historic landmarks to discover, all… Read more »

Mehefin a Gorffenaf: y misoedd gorau i daclo 3000 Cymru!

Gyda diwrnod hiraf y flwyddyn yn nesáu, mae’n bryd paratoi ar gyfer yr her mynyddoedd gorau erioed i’r de o’r Alban. Mae nifer ohonom wedi clywed am Her y Tri Chopa. Wel, mae her 3000 Cymru yn fwy anodd o lawer, ac yn cynnwys cyrraedd 14 o gopaon (neu 16, yn dibynnu ar eich safbwynt)… Read more »