Rydym yn eich gwahodd i fynd yn yr awyr agored yn 2020

Mae Croeso Cymru – corff marchnata twristiaeth Cymru – yn annog ymwelwyr a thrigolion y wlad i fynd allan i’r awyr agored eleni gyda’i ymgyrch hyrwyddo flynyddol. 2020 yw ‘Blwyddyn yr Awyr Agored’, felly dyma eich cyfle i fynd allan, i gael hwyl, neu roi cynnig ar rywbeth newydd a phrofi’r awyr agored gwych mewn ffordd Gymreig!

Beth am edrych yn fanylach ar yr hyn sydd yn ar y gweill gyda’r fideo hyrwyddo hwn gan Croeso Cymru?

Do, fe weloch chi rai wynebau cyfarwydd. Ymhlith yr enwogion eraill o Gymru, mae pobl megis Eve Myles (Keeping Faith, Torchwood) a Luke Evans (The Hobbit, Beauty and the Beast) yn cefnogi’r ymgyrch drwy rannu eu hoff fannau agored a gweithgareddau awyr agored.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, sef yr Arglwydd Elis-Thomas: “Mae perthynas gynhenid wedi bodoli erioed rhwng pobl a’r awyr agored yng Nghymru. Nid yn unig oherwydd mae ein tirweddau’n ysbrydoledig; maent yn cael eu trwytho yn hanes ein hiaith a’n diwylliant. Yn 2020, rydym yn gwahodd pobl i ymweld â’n gwestai, ein bythynnod a’n safleoedd gwersylla – gan daflu’r drysau ar agor a gadael yr awyr agored i mewn.”

Felly, a ydych yn bwriadu mynd allan i’r awyr agored ar eich ymweliad nesaf â Gogledd Cymru? Dyma ychydig o ysbrydoliaeth i’ch helpu i gynllunio eich antur epig nesaf!

Syniadau i fynd allan i’r awyr agored yn 2020

  1. 1. Cerdded rhywfaint neu bob rhan o lwybr arfordirol Ynys Môn.
  2. 2. Gweld Eryri ar bedair coes nid dau gyda reid ar gefn ceffyl.
  3. 3. Rhowch gynnig ar eFoil, yr antur chwaraeon dŵr diweddaraf i ddod i RibRide.
  4. 4. Gall yr awyr agored hefyd fod o dan y ddaear, archwiliwch fwyngloddiau anghofiedig Cymru ar daith ogofa.
  5. 5.Llogwch feic a chychwynnwch ar y ffordd… neu’r goedwig …neu’r llwybr…eich dewis chi ydyw!
  6. 6. Ewch yn wlyb ac yn wyllt yn y Ganolfan Dŵr Gwyn Cenedlaethol.
  7. 7. Os oes gennych chi demtasiwn at uchder, beth am ddringo coeden
  8. 8. Gwersi hedfan? Gallwn ni wneud y rheini hefyd!

Rhannwch eich anturiaethau awyr agored gyda ni ar Facebook a Twitter – rydyn ni wrth ein boddau’n gweld beth rydych chi’n ei wneud! 2020 yw Blwyddyn yr Awyr Agored, cyfle i ddarganfod mwy o’ch #GwladGwlad yng Ngogledd Cymru.

Mae Gwesty’r Royal Victoria wedi’i leoli’n ddelfrydol ar gyfer profi’r awyr agored. Wedi’i leoli ar ymyl Parc Cenedlaethol Eryri ac ugain munud yn unig o’r arfordir mewn car, mae ein gwesty yn cynnig mynediad hawdd i’r gorau o’r gweithgareddau awyr agored gwych sydd gan Ogledd Cymru i’w gynnig! Archebwch eich arhosiad heddiw.

Lluniau: Croeso Cymru Heb-freindal eang gyda phriodoli yn unol â Chytundeb Trwyddedu Hawlfraint y Goron.