Mae’r Royal Victoria y Goriad Gwyrdd

Mae’r Royal Victoria yn falch iawn o dderbyn gwobr ryngwladol fawreddog y Goriad Gwyrdd/Green Key.  Dyfernir yr achrediad amgylcheddol hwn i sefydliadau am wneud ymdrechion i redeg busnesau mwy cynaliadwy, gydag ynni, dŵr, gwastraff, gweithgareddau gwyrdd ac ymgysylltu â gwesteion yn feysydd o ffocws penodol.

Dywedodd Ann Owen, Dirprwy Reolwr Cyffredinol: “Rydym wrth ein boddau gyda’r wobr. Mae’n cydnabod ein hymrwymiad i’r amgylchedd ac, wrth gwrs, yn cynyddu’r hyn a wnawn yn y dyfodol.”

Er mwyn ennill yr achrediad, cafodd nifer o newidiadau eu gweithredu yn y gwesty, gyda phob un yn anelu at ei wneud yn lle mwy gwyrdd a mwy cynaliadwy i aros a gweithio yno. Er enghraifft, mae’r gwesty wedi cyflogi cyflenwr deunydd ymolchi newydd felly caiff yr holl bethau ymolchi eu hail-lenwi ar y safle a chaiff poteli eu hanfon yn ôl i’r cyflenwr i’w hail-lenwi. Mae ymdrechion hefyd wedi’u gwneud i gyrchu cynhwysion yn lleol a phrosesau ar gyfer monitro’r defnydd o ynni.

Dros y misoedd nesaf, bydd y Royal Victoria yn parhau yn ei hymdrechion i ddod yn fusnes mwy cynaliadwy drwy wella’r defnydd o ddŵr. Bydd y gwesty’n lleihau llif y dŵr o’r mwyafrif o dapiau sinc mewn ystafelloedd ymolchi i gydymffurfio â safon allweddol y Goriad Gwyrdd o 8 litr y funud.

Gwobr y Goriad Gwyrdd yw’r wobr label-eco byd-eang fwyaf yn y byd. Hyd yn hyn, mae’r wobr wedi cael ei ddyfarnu i fwy na 3,100 o ddarparwyr twristiaeth mewn 60 o wledydd ledled y byd. Datblygwyd y Goriad Gwyrdd gan y Sefydliad ar gyfer Addysg Amgylcheddol (sydd hefyd yn adnabyddus am Wobr Traeth y Faner Las) ac, yn union fel y Faner Las, caiff y Goriad Gwyrdd ei rheoli yng Nghymru gan Cadwch Gymru’n Daclus. Yn rhyngwladol, mae’r Goriad Gwyrdd yn wobr sy’n cael ei chydnabod gan Raglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig, Sefydliad Twristiaeth Byd y Cenhedloedd Unedig ac UNESCO.

Gallwch weld gwesty’r Royal Victoria ar wefan Goriad Gwyrdd Cymru ac ar y safle rhyngwladol.