Month: April 2019

Canllaw i ddechreuwyr i’r Eisteddfod Genedlaethol

Un o’r dathliadau enwocaf ac, yn ddiau, uchafbwynt diwylliant Cymru, yw’r Eisteddfod Genedlaethol, sy’n ddathliad blynyddol o bopeth Cymraeg a Chymreig. Er bod yr ŵyl yn cael ei chynnal yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg, mae’n ŵyl sy’n hygyrch i bawb, pa un a allwch ddweud ambell ymadrodd, neu eich bod am roi cynnig arni… Read more »

A beginner’s guide to the National Eisteddfod

One of the most famous, and undoubtedly the pinnacle of Welsh culture is the National Eisteddfod, an annual celebration of all things Welsh. Although predominantly held through the medium of Welsh, the festival is accessible to all, whether you can say the odd phrase, want to dabble or just want to soak up the atmosphere…. Read more »